← ЗНО, навчальна література (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Ходаков В. Є. Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації : навч. посіб. / В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко ; Херсон. нац. техн. ун-т ; під ред. В. Є. Ходакова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 338 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації. Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп’ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Посібник містить навчальні завдання з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль»1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус – Підприємство» і «Галактика». Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С.

Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика».