← ЗНО, навчальна література (за вересень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Воєнно-польова хірургія : підруч. / М-во оборони, М-во охорони здоровя України ; кол. авт.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан, В. Я. Білий та ін. ; за ред. Я. Л. Заруцького, В. М. Запорожана. – Одеса : ОНМедУ, 2016. – 415 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними поглядами на ранову і травматичну хворобу та відповідає програмі «Воєнно-польова хірургія» і завданням підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також слухачів Української військово-медичної академії.