← ЗНО, навчальна література (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сафронова О. О. Основи двовимірної комп’ютерної графіки : навч. посіб. / О. О. Сафронова, К. В. Донець ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2016. – 175 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчальний посібник містить як основні положення теоретичного курсу з дисципліни «Дизайн-графіка», так і алгоритм виконання практичних завдань з використанням програм двовимірної комп’ютерної графіки Adobe Photoshop, що сьогодні є базовою програмою для підготовки графічних зображень до друкування та корекції кольору сцен. У посібнику велика увага приділяється теоретичним основам комп’ютерної графіки, принципам і командам корекції кольору зображень, технологіям зберігання графічної інформації. Після кожної теми наведено контрольні питання для кращого засвоєння матеріалу, а також додаток, що містить практичні приклади використання інструментів програми Adobe Photoshop.