← Історія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Засновник НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; гол. ред. Ігор Ярославович Соляр. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2019. – Вип. 32 .

Анотація

Міждисциплінарний науковий збірник об’єднує студії з історії, мовознавства та літературознавства. Історичний блок репрезентують дослідження актуальних проблем історії, а також розвідки про відомих людей та їх значення у формуванні української державності. Мовознавчі студії розкривають передусім проблеми з історії української мови та діалектології. Дослідження з літературознавства зосереджені довкола аналізу творів письменників у контексті світової історії та культури.