← Історія (за липень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник аграрної історії : наук. журн. / Засновник Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. сільськогосп. б-ка ; гол. ред. М. А. Журба. – Київ : [б.в.], 2019. – Вип. 29/30 .

Анотація

В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історії науки і техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.