← Історія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інтелігенція і влада = Интеллигенция и власть = Intellectuals and State Power : зб. наук. пр. / Засновник Одес. нац. політехн. ун-т ; гол. ред. Г. І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 41: Серія: Історія. – 210 с.

Анотація

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.