← Історія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Записки історичного факультету : зб. наук. пр. / Засновник Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Історичний фак. ; гол. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. – Вип. 30. – 424 с.

Анотація

У «Записках історичного факультету» Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, а також дослідників з інших наукових установ України та зарубіжжя, які присвячені питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.