← Історія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Засновник Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Олександр Анатолійович Ткаченко. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. – Вип. 2 (44): Сер.: Історія .

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.