← Історія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2019. – Вип. 46. – 268 с.

Анотація

Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України ХІ–ХХІ ст., матеріали з історії культури, історіографії, джерелознавства, науки і техніки.

Для викладачів, аспірантів, студентів.