← Історія та етнографія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Смолій В. Феномен української національної революції XVII ст. : компаративні та евристичні проекції / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – 373 с.

Анотація

В пропонованих нарисах апробуються нові евристичні підходи до дослідження Української національної революції XVII ст. як складного суспільного та соціально-політичного феномена раннього нового часу, породженого специфікою перебігу історичного процесу на етнічному українському ареалі й водночас типологічно спорідненого з революційними рухами в ряді країн Європи, а також англійських колоніях Нового Світу, що вступали у період створення національних держав і вироблення якісно відмінних від середньовічних моделей суспільних відносин.

Розраховано на науковців, викладачів та студентів вишів, широкий читацький загал.