← Історія та етнографія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині : збірка / НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. історичний архів України, м. Київ ; упоряд., передм. та комент. Іван Синяк ; за ред. Валерій Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – (Архів Коша Нової Запорозької Січі : Корпус документів, 1734-1775 ; т. 6/7 ; справи 227-229)

До 250-ліття повстання .

Т. 1 : Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі. – 2019. – 493, [1] с.

Анотація

У збірці представлена публікація джерел, що стосуються повстання на Правобережній Україні 1768 року. Джерельна база публікації охоплює справи № 227, 228 та 229 фонду № 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Документи цих справ подають відомості про перебіг Коліївщини на Правобережжі, інформують про активізацію гайдамацького руху на Запорожжі в цей час, висвітлюють превентивні заходи Коша у боротьбі з гайдамацтвом на території Вольностей, розкривають невідомі та маловідомі прізвища гайдамацьких ватажків та діяльність їхніх загонів. Публіковані джерела містять відомості про запорозько-польські і козацько-татарські стосунки цієї доби.

Цей том продовжує серійну багатотомну публікацію корпусу документів архіву Коша Нової Запорозької Січі; водночас ним розпочинається нове видання документальних і наративних джерел до історії Коліївщини, 250-річчя якої відзначалося 2018 року.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України