← Історія та етнографія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Праці Українсько-Польської комісії дослідження взаємин 1917-1921 рр. / НАН України. Ін-т історії України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр східноєвропейських студій Варшавського ун-ту. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – Колонтитул : Праці Комісії для дослідження польсько-українських взаємин 1917-1921 рр., Prace Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921 .

Т. 1 : Праці Українсько-Польської комісії дослідження взаємин 1917-1921 рр. / Відп. ред. В. Ф. Верстюк, Я. Я. Бруський. – 2019. – 275 с. : іл., фотоіл.

Анотація

Поляки і українці – народи-сусіди. Кілька століть вони проживали в одній державі – Речі Посполитій, спільно захищали її кордони, освоювали простори, множили культуру… і, водночас, конфліктували. Конфлікти були настільки жорсткими, що Річ Посполита ослабла, а згодом впала. Довгий період і поляки, і українці, перебуваючи під гнітом чужих держав, прагнули повернути собі державну незалежність. Протягом кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. поляки кілька разів піднімалися на повстання, заохочуючи українців воювати «за нашу і вашу свободу». Перша світова війна поклала край домінуванню в Європі великих традиційних імперій, створила умови для виникнення національних держав. Цією обставиною скористались народи Центрально-Східної Європи, в тому числі поляки та українці.