← Історія та етнографія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями - 2 : [колективна монографія] / Олександр Андрійович Удод, Світлана Миколаївна Блащук, Ярослава Володимирівна Верменич, Ольга Олегівна Ковалевська, Олексій Васильович Ясь ; НАН України. Ін-т історії України ; упоряд. Н. Пазюра ; за заг. ред. В. Смолій. – Київ : Генеза, 2019. – 287 с.

Анотація

Розглядається становлення і конституювання низки субдисциплінарних напрямів ‒ локальної історії, соціальної історії, економічної історії, публічної історії та історії права. Висвітлюються основні періоди, провідні тенденції, домінуючі практики, а також ролі визначних учених у формуванні певного субдисциплінарного сегмента. Аналізуються інтердисциплінарні й міждисциплінарні трансфери, концептуальні пропозиції, дослідницькі стратегії, пізнавальні ситуації та понятійний апарат.

Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією українського історфєписання.