← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Мислюк О. О. Практикум з хімічної екології : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Ольга Олександрівна Мислюк. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 303 с. : табл.

Анотація

Навчальний посібник «Практикум з хімічної екології призначений для практичної підготовки студентів – майбутніх екологів.

Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об’єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв’язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога.

Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядається.

Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні курсів «Хімічна екологія», «Біогеохімія», «Геохімія», «Літоекологія», «Гідрохімія», «Хімія навколишнього середовища.