← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лико С. М. Гідроекологія : навч. посіб. / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 211 с. : іл., табл.

Анотація

У навчальному посібнику «Гідроекологія» висвітлено основні відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних вод. Проаналізовано методи вивчення гідро біонтів і властивостей води та значення у природних процесах та господарській діяльності людини.

Навчальний посібник «Гідроекологія» адресований для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра – галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальностей: 101 «Екологія» та 091 «Біологія».