← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : монографія / М. А. Хвесик, В. Власов, І. Іртищева, Л. Левковська, М. Малков ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за ред. М. А. Хвесик. – Київ : ДУ "Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку НАН України", 2018. – 617 с. : табл.

Анотація

У монографії висвітлено фундаментальні і прикладні питання глобальної та регіональної безпеки, системи загроз і викликів, пов’язаних з ними, базові параметри трансформації регіональних систем у контексті інноваційних, інвестиційних та технологічних змін. Сформовано методичні підходи до просторового виміру екологічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Здійснено комплексний аналіз і оцінку екологічної та природно-техногенної безпеки сталого розвитку. Розкрито особливості іманентної кризогенності економічних систем у контексті глобалізацій них процесів. Вивчено тенденції трансформацій у сфері екологічної безпеки, генеровані мета трендами світового розвитку, технологічними й економічними змінами тощо. Обґрунтовано стратегічні напрями гарантування безпеки природно-ресурсного потенціалу, що реалізуються крізь призму міжнародного співробітництва, пріоритетизації екологічної безпеки сталого розвитку. Досліджено питання розвитку світової технологічної сфери, технологічної модернізації і безпеки інноваційно-інвестиційної трансформації національної економіки. Запропоновано організаційно-економічний механізм гарантування екологічної безпеки в глобальних умовах.

Для спеціалісті, які цікавляться питанням глобалізації, безпеки природо-ресурсного потенціалу, трансформації національної економіки та її регіональних системи, а також викладачів вищої школи, аспірантів, студентів.