← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Володимир Павлович Краснов, Зоя Михайлівна Шелест, Ірина Володимирівна Давидова ; гол. ред. В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2018. – 415 с. : іл., табл.

Анотація

Викладено теоретичні основи фіто екології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу.

Для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й споріднених спеціальностей.