← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ємельянов І. Г. Нариси із загальної екології : монографія / Ігор Георгійович Ємельянов ; НАН України. Нац. наук.-природ. музей. – Київ : Фенікс, 2018 .

Кн. 1 : Аутекологія. – 2018. – 197 с.

Анотація

У монографії значне місце відведено розгляду завдань, що стоять перед загальною екологією на сучасному етапі розвитку біосфери. У першій книзі особливу увагу приділено проблемам аутекології (екології організмів, або факторіальної екології), розглянуто специфіку дії чинників навколишнього середовища на організми, проведено аналіз екологічних особливостей рослин і тварин, що забезпечують їхню пристосованість до різних умов існування на нашій планеті.

Для широкого кола фахівців у галузі екології, біології, охорони природи, викладачів вузів, докторантів, аспірантів, студентів.