← Література з питань екології (за квітень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гідротехнічні меліорації лісових земель : підручник : для студентів ВНЗ / Василь Юрійович Юхновський, Борис Іванович Конаков, Сергій Миколайович Дударець, Володимир Миколайович Малюга ; за ред. Василь Юрійович Юхновський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 373 с. : іл., табл.

Анотація

Підручник підготовлено згідно з типовими навчальним планом і програмою за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство».

У підручнику викладені основні питання щодо застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях. Акцентовано увагу на основних теоретичних і практичних принципах осушення надмірно зволожених умов місцезростання з метою підвищення продуктивності лісових насаджень, зрошення лісових розсадників у посушливих регіонах. Окремі частини підручника пов’язані з формуванням джерел обводнення і зрошення та запобігання засоленню і заболоченню зрошуваних земель. Наведено тематику основних лабораторних робіт, методику їх виконання та необхідні нормативно-довідкові матеріали.

Розрахований на студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів лісової та аграрної галузей, а також інших суміжних секторів економіки.