← Анексія Криму. ООС (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / Олексій Валерійович Акульшин, Олександр Григорович Заруба, Лариса Феліксівна Компанцева, Сергій Сергійович Кудінов, Наталія Віталіївна Слухай ; Нац. акад. Служби безпеки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – 235 с.

Анотація

Монографія продовжує міждисциплінарний напрям досліджень комунікативних процесів сучасності, започаткований в Національній академії Служби безпеки України у межах міжвідомчої науково-дослідної роботи «Інтернет-лінгвістика: теоретичні та прикладні аспекти».

У монографії висвітлено поняття гібридної війни, передумови його виникнення та еволюції із урахуванням світового досвіду протидії сучасним загрозам, зокрема в умовах проведення антитерористичних операцій, а також розглянуто прикладні аспекти застосування лінгвосугестивних технологій як у повсякденній діяльності фахівців органів державної влади, сектору безпеки і оборони, так й у житті пересічного громадянина – потенційної мішені деструктивних маніпулятивних впливів.

Це видання може бути використане представниками сектору безпеки і оборони, державними службовцями, здобувачами вищої освіти і наукових ступенів, а також іншими фахівцями, що працюють в інформаційній сфері комунікацій.