В Україні 9 травня 2024 року відзначається День Європи

00.jpg

2023 року був підписаний Указ Президента України №266/2023, яким встановлено щорічне відзначення Дня Європи в Україні 9 травня спільно з державами Європейського Союзу «з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань».

Європейські цінності: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, включно з правами меншин, - формують обличчя сучасної європейської цивілізації, до усвідомлення яких європейські суспільства пройшли довгий історичний Кожна з цих цінностей є певним ідеалом та найбільшим прагненням демократичного суспільства.

Україна активно рухається європейським курсом. Після підписання Угоди про Асоціацію, отримання статусу кандидата на членство в ЄС та ухвалення у грудні 2023 року рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз, починається найскладніший та найважливіший етап євроінтеграції.

Успіх переговорного процесу потребуватиме консолідації зусиль усіх гілок влади, державних інституцій, активної підтримки неурядових організацій та експертів й усвідомленої участі всіх українців.

9 травня 2024 року, в День Європи, у Києві вперше відбудеться EuroSummit громадських організацій. Експерти, громадські активісти, представники української влади, партнери України із Євросоюзу зберуться, аби напрацювати спільний вектор роботи у процесі набуття Україною членства в ЄС.

Адже День Європи в Україні відзначається як символ інтеграції з Європейським Союзом і є нагадуванням про необхідність спільних зусиль для зміцнення миру, демократії та процвітання на континенті.

 

Додатково

Аксьонова, Віра Ігорівна. Гуманістичні обрії європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Ігорівна Аксьонова, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту (м. Кропивницький, Україна); Наук. ред. Євген Русланович Борінштейн. – Одеса; Кропивницький : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – 534 с. II> 42618

Головко-Гавришева, Оксана. Реформування правової системи України в контексті імплементації угоди про асоціацію з ЄС: завдання та цілі дослідження стану апроксимації національного законодавства до правових стандартів ЄС / Оксана Головко-Гавришева, Михайло Микієвич, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр досконалості ім. Жана Моне "Західноукр. дослідницький центр з європейських студій". – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – 39 с. : табл. 100 пр.– Бібліогр.: с. 33-36 та у підрядк. прим. III> 112977

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи реалізації (2014-2022 рр.) : монографія / Іван Володимирович Артьомов, Степан Васильович Віднянський, Ігор Ярославович Тодоров, Петро Васильович Токар, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т. Навч.-наук. ін-т євроінтеграційних досліджень.– Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2022. – 282 с. : іл. III> 111505

Європейські орієнтири публічного управління : колективна монографія / Юлія Юріївна Лихач, Сергій Михайлович Приліпко, Дмитро Віталійович Клиновий, Ірина Олегівна Петровська, Оксана Володимирівна Євсюкова, Нац. агентство України з питань державної служби, Вища школа публічного управління; За заг. ред. Наталія Олександрівна Алюшина.– Київ : Вища школа, 2023. – 220,[1] с. : іл., табл., схеми. III> 113015

Калитчак, Роман. Європейські студії в Україні: єдність у розмаїтті / Роман Калитчак, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр досконалості ім. Жана Моне "Західноукр. дослідницький центр з європейських студій". – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – 45 с. : табл. III> 112976

Краєвська, Оксана. Імплементація освітньої політики Європейського Союзу в Україні в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Оксана Краєвська, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр досконалості ім. Жана Моне "Західноукр. дослідницький центр з європейських студій". – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – 59 с. III> 112974

Механізми впливу громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні : монографія / Антон Олександрович Авксентьєв, Сергій Іванович Дегтярьов, Олеся Іванівна Єгорова, Анна Миколаївна Єніна, Юлія Анатоліївна Козир, Сум. держ. ун-т; Відп. ред. Сергій Іванович Дегтярьов. – Суми : Цьома С. П., 2017. – 240 с.  III> 101663

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 травня 2018 р., м. Одеса : у 2 т. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; Відп. ред. Г. О. Ульянова .– Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – На укр., рус., англ. яз. III> 103220

Рєзніков, Валерій Володимирович. Державна політика у сфері європейської інтеграції України: теорія, методологія, практика : монографія / Валерій Володимирович Рєзніков, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків : Діса плюс, 2020 .– 362 с. : іл., схеми, табл. III> 110827

Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 06 жовтня 2022 р. / Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол. А. Б. Гриняк, О. О. Кот, Н. В. Міловська; Відп. ред. Н. В. Міловська.– Львів; Торунь : Liha-Pres, 2022. – 340 с. 100 пр. – III> 112349

Україна в історії Європи XIX - початку XXI ст.: історичні нариси : монографія / Степан Васильович ВіднянськийМикола Миколайович ВегешОлег Миколайович ГоренкоОлександр Вікторович ДаниленкоОксана Анатоліївна ІваненкоНАН України. Ін-т історії України; за ред. Степан Васильович Віднянський .– Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2020. – 813 с. V> 31201

Popşoi, Mihail. Europeanization versus democratization in Georgia, Moldova and Ukraine : internal and external challenges to democratic consolidation / Mihail Popşoi. – Ed. a 1-a. – Chișinău : Cartier, 2023.– 254,[1] p. : fig., tab.– (Cartier istoric / col. coord. de Pâslariuc V.)  IIIін 10471

Ukraine in the system of modern international legal order and european integration: problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges : collective monograph / Olha Chepel, Vasile Drăghici, Alla Fedorova, Ivan Horodyskyi, Tetyana Hnatiuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of European and Comparative Law; Наук. ред. Svitlana Karvatska. – Chernivtsi : Рута, 2022. – 647 p. IIIін 10450

Створено: 09.05.2024
Переглядів: 862
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.