Електронна виставка до 160-річчя від дня народження Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна

foto-2.jpg

Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн народився 16 квітня 1863 року в Асканії-Нова в родині Едуарда Івановича Фальц-Фейна та Софії Богданівни Фальц-Фейн. Під час навчання на факультеті природничих наук у Дерптському (Юр'ївському) університеті (1882-1889) Фальц-Фейн об'їздив майже всі ботанічні сади та зоопарки світу. Зі студентських років Фрідріх Фальц-Фейн був дійсним та почесним членом низки природознавчих товариств. Закінчивши університет в 1889 році, створив першу частинку майбутнього заповідника. В 1898 році закладає нові заповідні ділянки площею 500 і 120 десятин. Ділянка «Стара» збереглася до наших часів і є праядром сучасного Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Ф. Е. Фальц-Фейн за власною ініциативою продовж 1874-1916 рр. збирав колекцію птахів і копитних зоопарку, 1887-1902 рр. висаджував та формував ботанічний парк, вилучав з господарського використання ділянки степу, в 1899 році привозить з Монголії коней Пржевальського. Впровадив зонування навколо заповідного степу та організував природничо-історичний музей (1900 р.) де експонувалися зоологічні та археологічні колекції. Музей і зоопарк були відкриті для відвідувачів, чим було покладено початок еколого-просвітницький та екскурсійній діяльності в Асканії-Нова. З 1890 року в зоопарку розпочалась науково обґрунтована акліматизація тварин. На базі виділеної у 1898 році «захисної ділянки» було організовано Ботанічну степову станцію.

Фрідріх Едуардович сприяв розвитку науки, надаючи для дослідів базу свого зоопарку та сільськогосподарських тварин. У 1910 році на базі асканійського зоопарку була організована Перша зоотехнічна станція. У 1910 році за згодою Ф. Е. Фальц-Фейна була розроблена наукова програма досліджень та на з’їзді природодослідників та лікарів, запропоновано «захисну ділянку» перетворити на державний заповідник.

Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн – відомий як меценат. Він жертвував значні суми на охорону здоров’я, освіту, допомогу науковим та прикладним дослідженням і галузі охорони природи, ветеринарії, вівчарства, конярства, організацію крайових виставок сільськогосподарських тварин.

Ф.Е. Фальц-Фейн – постійний учасник та організатор сільськогосподарських та промислових виставок. В 1911 році бере участь у сільськогосподарській промисловій вистаці в Одесі.

В 1917 році Фрідріх залишає Асканію і переїжджає в Німеччину, важко переживаючи розлуку зі своїм заповідником. Похований він на старому кладовищі «Дванадцяти апостолів» в місті Берлін. На могильному камені, із зображенням двох степових орлів, висічено напис: «Тут спочиває знаменитий творець «Асканії-Нова».

У квітні 1919 року Асканію-Нову оголошено «Народним заповідним парком». У 1983 році заповідник отримав статус біосферного, а в 1984-му ввійшов до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, а згодом у квітні 1994 року заповіднику Асканія-Нова присвоєно ім'я Ф. Е. Фальц-Фейна.

foto-3.jpg

Зі створенням в Асканії-Новій Фрідріхом Едуардовичем Фальц-Фейном таких заповідних об’єктів як зоологічний парк, дендрологічний парк, сформувався унікальний природно-заповідний комплекс, який суттєво збагатив регіон видовим різноманіттям з не притаманним для степової зони видами. Окремі ідеї Фрідріха Фальц-Фейна, в частині акліматизації видів тварин у степову зону з інших широт, які перевірялися наступними поколіннями дослідників протягом десятиліть, стали реальністю.

foto-4.jpg

З першого дня повномасштабного вторгення РФ території заповідника «Асканія-Нова» знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

До 160 річчя від дня народження Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна фахівці Одеської національної наукової бібліотеки підготували електронну виставку.

foto-5.jpg

Бібліографічний покажчик праць науковців Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 рокиБіосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України ; упоряд. Н. І. Ясинецька. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 35 с.

У бібліографічному покажчику подається інформація про збірники наукових праць; монографічні, наукові, науково-популярні та довідкові видання; наукові праці; тези; матеріали конференцій, опубліковані вченими Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН за 2016-2020 роки.

В покажчику традиційно збережено розподіл відомостей за галузями знань, як і в попередніх покажчиках. Для зручності користування більшість розділів відповідають сучасним напрямам науково-дослідної роботи Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН. В покажчик ввійшли 225 наукових та 15 наукоо-популярних робіт, підготовлених нуковцями заповідника особисто та у співавторстві із колегами з інших установ і відомостей протягом 2016-2020 рр. Також включені декілька публікацій за 2013-2015 рр., які не увійшли у попереднє видання.

Покажчик адресується науковим співробітникам, аспірантам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, та всім, хто цікавиться проблемами охорони та збереження навколишнього природного середовища і рідкісних видів флори і фауни.

foto-6.jpg foto-7.jpg foto-8.jpg foto-9.jpg

Калейдоскоп асканійської природиВіктор Семенович ГавриленкоБіосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України ; пер. з англ. А. А. Зубкова. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 143 с.

Наукове видання «Калейдоскоп асканійської природи» представляє методом фотографічної фіксації помісячний перебіг природних процесів і явищ в природних степових та штучно створених екосистем Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна.

Книга розрахована на широке коло природоохоронців, фенологів, екологів, шанувальників збереження довкілля і рекомендується до використання у викладацькій та еколого-просвітницькій діяльності навчальними закладами різних рівнів.

foto-10.jpg foto-11-1.jpg foto-12.jpg

Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку «Асканія-Нова»Алім Францович РубцовНіна Олександрівна Гавриленко ; Укр. акад. аграр. наук. – Асканія-Нова : [б.в.], 2001. – 90 с.

Дендрологічний парк «Асканія-Нова» існує з 1885 року. В ілюстрованому путівнику розповідається про історію його створення, специфіку, рослинні колекції, різноманіття ландшафтів, наукові дослідження та просвітницьку діяльність співробітників парку.

foto-13.jpg foto-14.jpg foto-15.jpg foto-16.jpg

Степові орли понадальпійські : поема / Володимир Михайлович Пащенко ; картограф Ю. І. Лоза ; пер. на нім. І. В. Сойка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 173 с.

Ця поема Володимира Пащенка – епічне художнє полотно з багатоплановим історичним, природничим і сюжетно-психологічним наповненням, що охоплює тавріські реалії останньої чверті другого тисячоліття і розкриває драматичні долі достойників восьми поколінь німецького колоністського роду Фальц-Фейнів.

Ємно і стисло, з емоційною силою і науковою достовірністю автор, науковець-географ за фахом, передає основні події та обставини виживання і спадкоємного розквіту родини талановитих підприємців і щедрих добродійників. Вони подолали труднощі освоєння сухостепових земель і зробили потужний внесок у розвиток госопдарства, збереження і збагачення природи північної Таврії. Головні герої поеми – засновниця порту Хорли Софія Богданівна Фальц-Фейн; її син Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн – природолюб і зоолог-експериментатор, творець «Асканія-Нова», тепер біосферного заповідника його імені; її внуки: Олександр Олександрович, один із піонерів вітчизняної літакобудування і повітроплавання; Едуард Олександрович, барон, теперішній глава роду, відомий меценат; Едуард Фрідріхович, син засновника заповідника і українки, ліхтенштейнські нащадки якого є спадкоємцями знаменитого роду.

Основна ідея твору – патріотична: повчальна для наших сучасників всеперемагаюча любов до української землі тих, хто на ній народився, безвідносно до етнічної належності, віросповідання і громадянства.

foto-17.jpg foto-18.jpg foto-19.jpg

Колекція тварин зоопарку "Асканія-Нова" - національне надбання України / текст Наталія І. Ясинецька. – Херсон : Наддніпряночка, 2006. – 32 с.

В ілюстрованій брошурі «Колекція тварин зоопарку «Асканія-Нова» - національне надбання України» розповідається про історію та специфіку тваринної колекції Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна.

foto-20.jpg foto-21.jpg foto-22.jpg

Асканія-Нова - перлина Таврії : путівник / Василь Володимирович Клімов. – Харків : ПЕТ, 2018. – 114 с.

Упродовж багатьох століть лише безмежне море ковили, дикі звірі та степові кочівники мандрували просторами стародавньої Таврії. У середині XIX століття тут, у Північному Причорномор’ї, виникло німецьке поселення Асканія-Нова, де один їх його власників – Фрідріх Фальц-Фейн, знаний пошановувач природи, створив оазис у степу – «маленький рай», що згодом став знаменитим на весь світ притулком для звірів.

Книга розповідає про історію та становлення заповідника «Асканія-Нова», про життя його мешканців в усі пори року. Це квіти, трави й комахи типчаково-ковилового степу; галявини, ставки й вся квітуча екзотична флора дендропарку, зібрана з усіх континентів. Це скарби зоопарку – птахи й ссавці з Африки, Австралії, Америки та Євразії, які знайшли на просторах Асканії-Нова свою другу батьківщину.

foto-23.jpg foto-24.jpg foto-25.jpg foto-26.jpg

Охорона, дослідження та пропаганда збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» : атлас-альбомВіктор Семенович ГавриленкоВіктор Володимирович ШаповалІгор Костянтинович ПоліщукВіталій Павлович ДуменкоОрися Петрівна ГофманБіосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України ; фото Віктор Семенович ГавриленкоОлександр Сергійович МезіновНаталія Іванівна Ясинецька ; під заг. ред. Віктор Семенович Гавриленко. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник «Асканія-Нова», 2017. – 63 с.

Наукове видання «Охорона, дослідження та пропаганда збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику «Асканя-Нова» є колективною працею науковців установи, у якій на картографічному, графічному, текстовому та фотографічно-ілюстративному матеріалі охарактеризовано систему охорони, природокористування в різних зонах заповідника, узагальнено результати наукових досліджень біології та екології біоти природних і штучно створених екосистем, наукового супроводу забезпечення збереження біорізноманіття, висвітлено еколого-просвітницьку роботу.

foto-27.jpg

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / В. С. ГавриленкоН. О. ГавриленкоН. Ю. ДрогобичВ. П. ДуменкоТ. Л. ЖаркіхБіосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України ; голов. редкол. В. С. Гавриленко. – вид. 2-ге. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник «Асканія-Нова», 2015. – 237 с.

Посібник являє собою унікальне видання за поданим матеріалом про біосферний заповідник «Асканія-Нова». Включено розділи про історію, структуру території, особливості діяльності установи. Висвітлено питання щодо збереження рідкісних видів флори та фауни, повидовий огляд колекцій дендрологічного і зоологічного парків. Надано загальну характеристику екологічних стежок та їх картосхеми. Основна мета посібника: показати розвиток природоохоронної справи, наукової, еколого-освітньої та екскурсійної діяльності заповідника. Основне завдання – сприяти засвоєнню матеріалу про клімат, ґрунтовий покрив, флору та рослинність, фауну заповідного степу і його регіону, відомості про історію і сучасний стан установи.

foto-28.jpg foto-29.jpg foto-30.jpg foto-31.jpg

Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) / упоряд. О. ВасилюкЛ. ЛастіковаВ. Пархоменко ; наук. ред. Віктор Гавриленко. – Чернівці : Друк Арт, 2019.

Антологія, яка розпочинає це видання, включає у хронологічному порядку близько 700 публікацій українською, російською, німецькою, французькою та угорською мовами, присвячених «Асканії-Нова» – як заповіднику і як зоопарку. До другого тому включені 94 публікації, датовані з 1923 по 1925 рік включно. Правопис та мова публікацій збережені згідно з оригіналами. Більшість публікацій, зібраних упорядниками, на сьогодні існують лише у 1-2 примірниках і нерідко – лише за межами України. Подібна антологія видається вперше.

Гортаючи сторінки друкованих видань і рукописів двох минулих століть, поринаєш у вир історичних фактів, тлумачень і навіть фантазій, які відображають перебіг подій у межах території, що має дещо загадкову назву, успадковану від перших поселенців, які спочатку називали цей населений пункт Новим Кеттеном, а з 1832 року – Асканією-Новою.

Видання започатковане саме 2019 року, оскільки цього річ виповнюється 100 років, відтоді як «Асканія-Нова» вперше отримала державний охоронний статус – була оголошена заповідником.

При опрацюванні цих документів відкриються тисячі невідомих широкому загалу подій, фактів, нереалізованих задумів, якими неймовірно багата історія надзвичайно складного і неповторного природно-заповідного комплексу нашої країни, який першим прокладав шлях її сучасної заповідної справи. Збірка буде цікавою багатьом дослідникам: професійним природоохоронцям, біологам, історикам, краєзнавцям, бібліографам.

Створено: 15.04.2023
Оновлено: 17.04.2023
Переглядів: 1696
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.