До 30-ліття створення Національної асоціації україністів

21 жовтня 2019 р. з нагоди святкування в Україні 30-ліття створення Національної асоціації україністів (НАУ) Одеська національна наукова бібліотека представляє книжкову виставку «Славний шлях»: до 30-ліття створення Національної асоціації україністів

nac_asoc_ukrainistiv_2.jpg

Національна асоціація українознавців (НАУ) — громадська організація культурно-освітнього напряму, створена з метою сприяння розвиткові українознавства в Україні та зарубіжжі. Постала в жовтні 1989 з ініціативи колективів наукових установ АН УРСР, вищих навчальних закладів, творчих спілок і громадських організацій УРСР як республіканська організація українознавців. Сучасну назву – Національна Асоціація українознавців (НАУ) отримала через 10 років — у 1999-му. Перший президент НАУ — Іван Дзюба. Керівними органами НАУ є: національний комітет українознавців, Національний конгрес українознавців, президент НАУ, бюро Національного комітету українознавців.

На протязі 30-років свого існування, як складова частина Міжнародної асоціації україністів (МАУ), працює поряд з іншими національними асоціаціями україністів (польською, американською, канадською, німецькою та іншими), підтримує ділові контакти з науково-дослідними інститутами, творчими спілками, культурними товариствами, державними органами, бере участь у підготовці та проведенні міжнародних конгресів україністів, інших наукових заходів, а також в організації видавничої справи. Серед основних напрямів роботи НАУ — проведення спільних досліджень з українознавцями зарубіжних країн; систематизація та поширення інформації про здобутки українознавства; підготовка українознавців та фахівців із суміжних дисциплін, зорієнтованих на вивчення українсько-інонаціональних історико-культурних контактів; забезпечення публікації результатів досліджень, надання методичної допомоги українознавчим осередкам в інших країнах; організація літніх міжнародних шкіл для зарубіжних українознавців; сприяння в організації українознавчих курсів у зарубіжних університетах тощо.

Діяльність НАУ сприяє інтеграції української національної культури в загальносвітову та залученню досягнень зарубіжного українознавства до загальнонаціонального культурного процесу.

В експозиції представлено документи про історію створення НАУ, про президентів НАУ, наукові конференції, конгреси, симпозіуми, що проходять під егідою НАУ. Також опубліковані праці В. Жаботинського, Н. Кузякіної, матеріали Міжнародних наукових конференцій, науковий збірник, присвячений спадщині Д. Чижевського, "Діалог культур", матеріали міжнародних українознавчих конгресів, видання 2-х фундаментальних праць відомого французького вченого Д. Бовуа "Шляхтич, кріпак і ревізор" та "Битва за землю в Україні 1863–1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах".

Створено: 16.10.2019
Переглядів: 409
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.