Нові надходження за липень 2022 р.

Анотація

Монографічне науково-довідкове видання є своєрідним пошанівком світлої пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови ЧДУ Іларіона Іларіоновича Слинька (цьогоріч минає 25 років з дня смерті лінгвіста). До першої частини увійшли: наукові статті «Проблеми синтаксису української мови: традиції та сучасність» та «Основні аспекти дослідження синтаксису української мови в науковій концепції професора І. І. Слинька», хронологічна канва життя та діяльності вченого, повна бібліографія його праць. Друга частина репрезентує науковий доробок чернівецького філолога з історичного й новітнього синтаксису української мови та методики його викладання (зокрема праці, що їх надруковано в періодичних виданнях і збірниках наукових праць, які вже стали раритетами). У Додатках до монографії подано архівні матеріали, світлини та спогади, а також запропоновано практичні завдання для студентів, які опановують навчальні дисципліни: «Синтаксис і пунктуація української мови», «Історія лінгвістичних учень», «Проблеми і досягнення сучасного українського мовознавства», «Вступ до спеціальності», «Основи мовознавчих досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання української мови в ЗЗСО», «Методика викладання української мови в закладах вищої освіти». Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти, усіх, кого цікавлять проблеми синтаксису й лінгводидактики.

Детальніше >

Переглядів: 27959