Виставка нових надходжень

Увага! Актуальна тема!

Нові надходження за квітень 2023 р.

Анотація

Автор обґрунтував та розкрив сутність поняття культура конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування, що забезпечує досягнення економічних цілей оптимальними і етично прийнятними засобами. Визначено структуру культури конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування, що містить когнітивний, операційний, ціннісний та особистісний компоненти. Обґрунтовано та експериментально перевірено умови формування культури конкурентних відносин майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти, якими є: використання модульно-рейтингової технології у навчальному процесі закладу вищої освіти; активізація професійної мобільності студентів;  забезпечення спрямованості на здоровий спосіб життя; знайомство з принципами клієнтського бізнесу; активізація самопрезентаційної діяльності студентів; організація процесу підготовки на основі використання технік тайм-менеджменту. Монографію призначено науковцям, науково-педагогічним працівникам і студентам закладів вищої освіти.

Детальніше >

Переглядів: 27328