Виставка нових надходжень

Увага! Актуальна тема!

Нові надходження за лютий 2018 р.

Анотація

Програма курсу польської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблена відповідно до мовної ситуації і мовної політики в Україні. Головна мета курсу польської мови в школі з українською мовою навчання полягає у виробленні в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами польської мови в усній і писемній формах, її  стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо). Програма відповідає Державному стандарту та Типовим навчальним планам загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, в яких передбачене вивчення національної мови.

Для учнів 9 класу загальноосвітніх середніх шкіл та вчителів польської мови.

 

Детальніше >

Переглядів: 29815