← Психологія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми політичної психології : зб. наук. пр. / Засновник Асоціація політич. психологів України, НАПН України. Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол. Л. А. Найдьонова. – Київ : Міленіум, 2020. – Вип. 9 (23). – 269 с.

Анотація

У черговому випуску збірника досліджуються міжетнічні відносини під кутом зору становлення в суспільстві соціального оптимізму, психологічні чинники формування у громадян колективного почуття власності щодо своєї країни. Розкривається проблематика психологічного супроводу населення в кризових ситуаціях, висвітлюються соціально-психологічні аспекти подолання пси хотраматичного впливу пандемічної, воєнної та інших видів загроз. У політико-психологічному контексті обговорюються актуальні питання соціалізації молоді, розвитку її громадянської компетентності, формування психологічної готовності до фахової діяльності та вироблення уявлень про життєвий успіх. Окрему увагу приділено парасоціальній взаємодії у політичній сфері та розвитку медіа освітніх практик. Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.