← Психологія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология = Psychiatry, Neurology and Medical Psycholody : міжнар. наук.-практич. журн. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. В. І. Пономарьов. – Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 15. – 101 с.

Анотація

Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

Журнал видається с ціллю якісної комунікації вчених, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір.