← Мистецький простір (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ян І. М. Український музично-драматичний театр у соціокультурному просторі кінця XIX - початку XX століття : монографія / Ірина Миколаївна Ян ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; ред. Катерина Тишкевич. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 319 с.

Анотація

Монографію присвячено дослідженню українського музично-драматичного театру як націє творчого феномену духовно-мистецького оновлення, художнього вектора встановлення ідейно-естетичних координат для відродження і збагачення української культури, її популяризації в національному та загальноєвропейському мистецькому вимірах. Автор досліджує функціонування українського музично-драматичного театру через цілісний комплекс соціокультурних та художньо-естетичних зв’язків у полі етнічному соціопросторі суспільства. Обґрунтовано висновок про визначальну роль українського музично-драматичного театру як національного культуро творчого інституту в історії України кінця – початку ХХ століття. Для фахівців галузей мистецтвознавства, історії культури України, культурології, теоретиків і практиків театрального мистецтва, викладачів освіти.