← Філософія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокварт. наук.-прак. журнал / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – 111 с.

Анотація

Головна мета видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.