← Філософія (за серпень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол. І. В. Карпенко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 62. – 208 с.

Анотація

Мета видання – висвітлення нових оригінальних філософських ідей, критичний розгляд історії європейського та світового мислення, узагальнення досвіду постановки та вирішення теоретико-філософських та практичних проблем у вітчизняних і зарубіжних філософських дослідженнях, а також фіксація методологічних пошуків у межах сучасної філософії.