← Право (за червень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Соціально-правові студії = Social Legal Studios : наук.-аналітич. журн. / Засновник Львів. держ. ун-т внутрішніх справ ; гол. ред. Ольга Балинська. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – Вип. 4 (10). – 162 с.

Анотація

Цей журнал зорієнтований на задоволення потреб у творчій самореалізації знаних учених, досвідчених практиків і науковців-початківців, презентацію та популяризацію результатів їхніх наукових досліджень.