← Право (за червень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки = Journal of Lviv Polytechnic National University. Series : Legal sciences : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. редкол. Володимир Львович Ортинський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – Vol. 7, № 4 (28). – 281 с.

Анотація

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства.