← Право (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право і безпека = Право и безопасность = Law and Safety : нак. журнал / Засновник Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; гол. ред. М. Ю. Бурдин. – Харків : ХНУВС, 2020. – № 4 (79). – 144 с.

Анотація

Важливими науковими напрямками публікацій журналу стали методологічні, правові, економічні, соціальні й технічні аспекти розбудови держави на шляху сталого розвитку та забезпечення її національної безпеки.