← Право (за травень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник кримінального судочинства = Вестник уголовного судопроизводства = Herald of criminal Justice : наук.-практ. журн. / Засновник Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ТОВ "Правова Єдність" ; гол. ред. М. А. Погорецький. – Київ : Правова Єдність, 2020. – № 1-2 .

Анотація

Політика наукового видання (програмні цілі): сприяння підвищенню науково-теоретичної, методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих юридичних навчальних закладів й факультетів. Завдання та основні цілі видання – популяризація новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері кримінального судочинства, юридичної освіти, обговорення проблем підготовки майбутніх юристів, актуальних питань теоретичного та практичного характеру.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, практикуючим юристам, адвокатам, слідчім, прокурорам, суддям, персоналу судів, працівникам органів державної влади та управління, юридичних установ, підприємств і організацій, що спеціалізуються у сфері діяльності судових та правоохоронних органів тощо.