← Медицина (за травень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Медична освіта = Medical Education : наук.-практ. журн. / Засновник ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; гол. ред. Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 020. – № 4 (89) .

Анотація

У журналі «Медична освіта» публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медичної освіти; сучасні підходи до навчання майбутніх медичних працівників; обмін науково-практичним досвідом; короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки. Оригінальні статті  можуть супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у даній галузі.

Журнал «Медична освіта» є науково-практичним виданням, що спрямоване на поширення iнформацiї про основнi проблеми в галузі медичної освіти, шляхи її вдосконалення та досвід з організації навчальної роботи у вищих медичних навчальних закладах, публiкацiю статей науковцiв, викладачів, практичних лiкарiв.