← Медицина (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України : щокварт. наук.-практ. журн. / Засновник Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського ; гол. ред. Г. О. Слабкий. – Київ, Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – № 3 (85) .

Анотація

В журналі публікуються статті, в яких висвітлюються питання державної політики охорони здоров’я; теоретичні основи охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; питання профілактики в охороні здоров’я; медико-демографічні та медико-соціологічні дослідження; вивчення та прогнозування здоров’я населення, розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; питання управління охороною здоров’я; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти; громадське здоров’я в Україні; комплексна інформація системи охорони здоров’я, її правове, інформаційне, програмне і технічне забезпечення; організація наукових досліджень у системі охорони здоров’я та впровадження нововведень; питання історії медицини, медичної етики та деонтології; проблеми організації наукової медичної інформації; організація охорони здоров’я та управління нею в екстремальних умовах; міжнародний досвід з організації охорони здоров’я; міжнародне співробітництво з питань охорони здоров’я тощо.