← Історія (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. / Засновник Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. В. С. Степанков. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2020. – Вип. 8. – 267 с.

Анотація

У восьмий випуск збірника увійшли статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону.

Рекомендовано для науковців, викладачів ЗВО, студентів та всіх, хто цікавиться історією ЦСЄ.