← Історія (за травень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; гол. ред. О. А. Мельничук. – Вінниця : [б.в.], 2021.– Вип. 35. – 147 с.

Анотація

У збірнику публікуються результати оригінальних досліджень, позначених науковою новизною. Авторами статей окрім українських науковців, є вчені із Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Молдови, Білорусі, Росії. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі факультету наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін. Окрім того, науковці мають можливість публікувати у збірнику результати досліджень при написанні дисертаційних робіт з історичних наук.