← Євроінтеграція (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : (колективна монографія) / Ганна Анатоліївна Братусь, Наталія Василівна Головач, Геннадій Анатолійович Дмитренко, Лідія Степанівна Дорошенко, Любов Олександрівна Згалат-Лозинська ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" ; за заг. ред. Геннадій Анатолійович Дмитренко. – Київ : ДКС Центр, 2020. – 511 с. : іл., табл.

Анотація

У науковій доповіді вперше представлено системний огляд стану, проблем і напрямів модернізації українського суспільства та держави в контексті впровадження досвіду країн Європейського Союзу. Сформульовано актуальні завдання модернізації державного управління, розкрито євроінтеграційний вимір здійснення суспільних реформ. Проаналізовано та розкрито особливості й тенденції європейських змін у різних підсистемах Української держави.