← Євроінтеграція (за квітень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Історія міжнародних відносин : підручник / Ірина Вікторівна Алєксєєнко, Артур Худувич Маргулов, Ірина Анатоліївна Єремєєва, Микола Вікторович Несправа ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. – 227 с. : табл.

Анотація

У посібнику аналізуються найбільш значні проблеми з історії міжнародних відносин та нові тенденції у їх розвитку в умовах постбіполярного світу і глобалізаційних процесів. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, неісторичних спеціальностей, коледжів та всіх, хто цікавиться міжнародною політикою.