← Енциклопедії, довідники (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Цуркан М. В. Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти : монографія / Марія В. Цуркан ; ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; наук. ред. Станіслав Олександрович Караман. – Чернівці : [б.в.], 2020. – 411 с. : табл.

Анотація

Охарактеризовано основні методи навчання української мови як іноземної в медичному закладі вищої освіти, а саме: прямий метод, свідомо-зіставний метод, свідомо-практичний метод, граматико-перекладний метод, сугестивний метод, аудіолінгвальний метод, аудіовізуальний метод.