← Енциклопедії, довідники (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Новікова Є. Б. Інноваційні похідні прикметники в сучасній українській мові: семантико-словотвірний аспект : монографія / Євгенія Борисівна Новікова, Валентина Дмитрівна Пономаренко ; Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; відп. за вип. Н. В. Саєнко. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 196 с.

Анотація

У збірнику розглядаються питання українського словотвору, зокрема семантико-словотвірна й функціональна структура похідних слів, структура й семантика комплексних одиниць словотвору, словотвір у термінології, ономастиці й художньому тексті, теорія та історія словотвору. Запропоновані нові підходи до вивчення словотвору, в науковий обіг уведений новий великий матеріал, накреслені перспективи дослідження словотвору української мови.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів, учителів і всіх, хто цікавиться питаннями українського словотвору.