← Література з питань права (за лютий 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2019 році : інформ.-аналіт. огляд / Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Г. А. Войцехівська, Н. В. Світла ; відп. ред. Г. А. Войцехівська ; редкол. Н. В. Світла, В. М. П'яскіна. – Київ : КВІЦ, 2020. – 228, [1] с. : іл.

Анотація

Видання підготовлене за матеріалами річних звітів про діяльність структурних підрозділів бібліотеки. Розраховане на працівників бібліотек та інформаційних структур різного відомчого підпорядкування, фахівців архітектурно-будівельного комплексу й житлово-комунального господарства України.