← Культурологія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Актуальні питання гуманітарних наук = Humanities science current issues : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / Засновник Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; гол. ред. Микола Павлович Пантюк. – Дрогобич : Посвіт, 2020. – Вип. 28, т. 5. – 279 с.

Анотація

Видання розраховане на тих, хто цікавиться питаннями розвитку педагогіки вищої школи, а також філології, мистецтвознавства, психології.