← Культурологія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture : зб. наук. пр. / Засновник Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2020. – Вип. 58. – 99 с.

Анотація

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики й інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної, бібліотечної та архівної справи.