← Педагогіка (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Молодь і ринок = Youth & market : щомісяч. наук.-пед. журн. / Засновник Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Н. Примаченко. – Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2020. – № 3/4 (182/183). – 187 с.

Анотація

До журналу приймаються статті із висвітлення питань наукових досліджень з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.