← Педагогіка (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки = Вестник Глуховского национального педагогического университета имени А. Довженко. Сер. Педагогические науки = Bulletin of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. : зб. наук. пр. / Засновник Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; гол. ред. Олександр Іванович Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2020. – Вип. 1 (42). – 213 с.

Анотація

Збірник наукових праць містить статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах тощо.

Опубліковані матеріали можуть бути корисними для науковців, вихователів, учителів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.