← Культурологія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку = Ukrainian culture: past, modern and ways of development : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : наук. зб. / Засновник Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; гол. ред. С. В. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 31: Напрям: Культурологія. – 200 с.

Анотація

У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, присвячені розгляду історико-мистецької проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретико-методологічних проблем українського мистецтва. Для науковців, студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою спадщиною