← Культурологія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки = Преподавание языков в высших учебних заведениях на современном этапе. Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. Поиски = Teaching Languages at Higher Institutions : наукові дослідження, досвід, пошуки : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. Л. М. Черноватий. –Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 36. – 188 с.

Анотація

Матеріали збірника на тему «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні відносини »охоплюють теоретичні та методичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах, принципи створення підручників та навчальних посібників, викладання мовних аспектів та місце культурології у процесі викладання іноземних мов, а також міждисциплінарні зв’язки.

Для науково-методичних працівників, методистів, викладачів, магістрантів та докторантів.